Fysiotherapie • Stimuleren bij een motorische ontwikkelingsachterstand
 • Adviezen en behandeling baby's met voorkeurshouding
 • Samen werken aan evenwicht, balans, mikken/vangen, gedissocieerd bewegen en optimaliseren van spierkracht
 • Zo functioneel mogelijk oefenen en bewegen om ontwikkeling te stimuleren
 • Beweegprogramma en stimuleren van bewegen bij kinderen met overgewicht

  Bij de eerste afspraak wordt u gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen.
  Door middel van dit toestemmingsformulier geeft u de behandelend therapeut toestemming uw kind te behandelen.
  Daarnaast geeft u ook toestemming contact op te nemen met de behandelend arts van uw kind.
  Wenst u anders, neem dan contact op met de behandelend therapeut van uw kind.

  Zie het kopje formulieren voor het toestemmingsformulier en andere belangrijke formulieren.
 • Baby

  Soms heeft uw baby een klein duwtje in de rug nodig om net tot die ene ontwikkelingsmijlpaal te komen.

  Indicaties waarvoor u onder andere bij ons kunt komen zijn:
  • Een asymmetrische houding of voorkeurshouding ( PCM-Meting )
  • Huilbaby’s
  • Baby’s met een geboortetrauma
  • Een hoge of juist lage tonus (spierspanning) van het lichaam
  • Een trage motorische ontwikkeling (bijvoorbeeld het niet komen tot omrollen, kruipen, zitten of lopen)
  • Baby’s met aangeboren of verworven aandoeningen (bijvoorbeeld cerebrale parese, obstetrisch plexus brachialis laesie, syndromale afwijkingen e.d.)

  N.B. baby’s worden regelmatig aan huis behandeld. Dit om adviezen aan ouders te geven met hun speelgoed en hun mogelijkheden omtrent verzorging.
  PCM-Meting

  Wanneer er sprake is van asymmetrie of ook wel de voorkeurshouding van uw baby, zien wij dit vaak terug in de vorm van het hoofd.
  Dit kunnen wij meten aan de hand van een PCM-meting. Dit wordt gedaan door een smal bandje om het hoofd van uw baby. De baby voelt hier niets van.

  Aan de hand van het bandje wordt een berekening gemaakt. (zie foto).

  De berekening geeft informatie over de Plagiocephalie (scheefheid), Craniochephalie (breedheid), Ear deviation index (oorscheefheid).

  Doordat wij deze meting uitvoeren en herhalen, kunnen wij een beeld krijgen of het kind voldoende vooruit gaat.
  Peuter

  Uw peuter kan gebaat zijn bij kinderfysiotherapie als de ontwikkeling van uw peuter niet vanzelf gaat en bewegen en spelen extra aandacht vraagt. Mogelijke indicaties zijn:
 • Trage motorische ontwikkeling
 • Bewegingsangst
 • Hyperactiviteit en/of veel struikelen en vallen
 • Afwijkend looppatroon
 • Afwijkende stand van voeten en/of benen
 • Afwijkende stand van de wervelkolom
 • Pijn bij bewegen
 • Aangeboren en verworven problemen waardoor de ontwikkeling van het bewegen belemmerd wordt (bijvoorbeeld cerebrale parese, obstetrisch plexus brachialis letsel)
 • Schoolgaand Kind

  Uw schoolgaande kind kan gebaat zijn bij kinderfysiotherapie als de ontwikkeling van uw kind niet vanzelf gaat en bewegen, spelen en sporten extra aandacht vraagt. Mogelijke indicaties zijn:

 • Motorisch achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes
 • Bewegingsangst, weinig explorerend gedrag
 • Onhandige kinderen (DCD)
 • Kinderen met een houterige motoriek
 • Hyperactiviteit en/of veel struikelen en vallen
 • Afwijkend looppatroon
 • Afwijkende stand van voeten en/of benen
 • Afwijkende stand van de wervelkolom
 • Schrijfmotorische problemen (dit wordt vaak gecombineerd behandeld met de ergotherapeut)
 • Aangeboren en verworven problemen waardoor de ontwikkeling van het bewegen belemmerd wordt (bijvoorbeeld cerebrale parese, obstetrisch plexus brachialis laesie)
 • Overgewicht

  Heeft uw kind een te hoog BMI of een verminderd inspanningsvermogen dan kunt u bij ons terecht voor de juiste begeleiding. Wij hebben een 12 weken programma waarbij de kinderfysiotherapeut en de diëtist nauw met elkaar samenwerken.

  Tijdens dit programma vind de fysiotherapie 1x per week plaats op de velden van VVZwanenburg. Daarnaast worden er verschillende sporten aangeboden zodat er 12 weken lang 2x per week gesport wordt. Dit allemaal in het teken van een gezonde en actieve leefstijl met als doel het stabiliseren van het gewicht en het vergroten van het inspanningsvermogen.

  De bedoeling is dat na het programma de kinderen hun actieve levensstijl vast houden en dat zij, 1x per week minimaal, bewegen buiten schooltijd.

  Wilt u zich aanmelden voor dit programma neem dan contact met ons op.
  Houdingsproblematiek

  Ieder kind ontwikkelt een eigen houdings- en bewegingspatroon. Maar niet elk bewegingspatroon is goed voor het lichaam. Verkeerd bewegen kan zelfs leiden tot klachten.

  Meestal gaat het om houdingsgerelateerde klachten als enkel, knie-, heup- en rug- en hoofdpijnklachten of ademhalingsgerelateerde klachten.
  Inefficiënte houdings- en bewegingsgewoonten zijn vaak de oorzaak, bijvoorbeeld na een groeispurt, te eenzijdig bewegen of hypermobiliteit.

  Behandeling zal bestaan uit het kind op een leeftijdsadequate manier benaderen en het duwtje in de rug geven om tot een optimaal beweegpatroon te komen. Dat kan op een speelse, spontane manier. Bewegen moet in de eerste plaats leuk en uitdagend zijn.
  Vergoeding Kinderfysiotherapie

  De basisverzekering is voor iedereen verplicht en de inhoud ervan is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders.

  Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:
  • Bij niet chronische aandoeningen worden maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed.
  • Bij chronische aandoeningen worden alle behandelingen vergoed.
  Als uw kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk heeft gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op het aantal behandelingen waar uw kind recht toe heeft vanuit de basis- en/of aanvullende verzekering.

  Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar.
  Indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur.
  Tarieven Kinderfysiotherapie

  Indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur. Wij hanteren dan de onderstaande tarieven:

  Zitting Kinderfysiotherapie in de praktijk € 49,50
  Zitting Kinderfysiotherapie aan huis€ 61,25
  Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 40,00
  Kinderfysiotherapie: Instructie/overleg ouders van de patiënt€ 34,00
  Telefonisch consult€ 12,50
  Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie€ 37,15

  Kijk bij vergoeding voor meer informatie over vergoedingen van fysiotherapie behandelingen.
  Kinderfysiotherapie

  Kinder fysiotherapie, fysiotherapie zwanenburg, fysiotherapie halfweg, kinderfysiotherapie, kinderfysio, kinderfysio zwanenburg, kinderen fysiotherapie, motoriek problemen, afwijkend looppatroon, kinderen fysiotherapie, schrijfmotorische problemen, ergotherapie, kinderergo, kinderen ergotherapie, ergotherapie zwanenburg, ergotherapie halfweg, kinderergotherapie, kinderergo, ergotherapie, kinderergotherapie, fysiotherapie, kinderergo, kinderfysio, zwanenburg, halfweg, haarlemmermeer, ik leer anders, sensorische integratie, PCM Meting, baby fysiotherapie, baby ergotherapie, babyfysio babyergo, peuter fysio, peuter fysiotherapie, peuter ergo peuterergo, peuterfysio, baby massage, Visuele screening, zwanenburg, amsterdam, haarlem, kinderfysiotherapie, kinderergotherapie